Cảm nhận truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy

Đề bài: Anh (Chị) hãy trình bày cảm nhận truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng...

Cảm nhận 13 câu thơ đầu trong bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu

Đề bài: Cảm nhận 13 câu thơ đầu trong bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu. Đến với...

Suy nghĩ của em về tình bạn tình yêu tuổi học trò

Đề bài: Bày tỏ suy nghĩ của em về tình bạn tình yêu tuổi học trò. Bậc...

Phân tích truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn

Đề bài: Anh (Chị) hãy phân tích truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn Lỗ Tấn là một trong...

Phân tích bài Tựa Trích diễm thi tập

Đề bài: Phân tích bài Tựa Trích diễm thi tập Để sáng tạo nên một tác...

Phân tích bài thơ Đàn ghita của Lorca của Thanh Thảo

Đề bài: Phân tích bài thơ đàn ghita của Lorca Đàn ghi ta của Lorca là sáng...

Phân tích hình tượng Người lái đò Sông Đà

Đề bài: Anh (Chị) hãy phân tích hình tượng người lái đò sông Đà...

Phân tích tác phẩm Ông già và biển cả

Đề bài : Phân tích tác phẩm Ông già và biển cả của Hê-minh-uê Nhắc...

Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu

Đề bài: Anh (Chị) hãy phân tích hình tượng cây xà nu trong Rừng xà nu của...

Cảm nhận về truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

Đề bài: Cảm nhận về truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu qua...