Dàn ý bình luận về câu nói: Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có giá trị một chút, tôi đều đã thu nhận được bằng cách tự học

Đánh giá bài viết

Dàn ý bình luận về câu nói: Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có giá trị một chút, tôi đều đã thu nhận được bằng cách tự học

I. Mở bài

Loading...

– Người ta thường nói: “Không thầy đố mày làm nên” để nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của người thầy. Điều đó là rất đúng.

– Song khi giác ngộ về vai trò chủ thể của con người trong mọi hoạt động thì tự học lại đóng vai trò hết sức quan trọng. Câu nói của Đácuyn sau đây rất có ý nghĩa: “Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có giá trị một chút, tôi đều đã thu nhận được bằng cách tự học”.

II. Thân bài

1. Câu nói của Đácuyn nêu lên một chân lí: Tự học giúp người ta làm được những điều có ý nghĩa.

– Tự học là thực chất của sự học, là sự học do tự mình chủ động, tích cực đến với kiến thức. Trong nhà trường, có thầy dạy hẳn hoi, mà học sinh không tự học thì cũng chẳng thu nhận được gì. Muốn học “vẹt” thì cùng phải tự học mới “thuộc” được.

Loading...

–  Nhưng tự học mà Đácuyn nói có lẽ là sự tự tìm kiếm tri thức ngoài phạm vị sách vở do nhà trường dạy cho. Kiến thức trong nhà trường chỉ là cơ sở chung, là mặt bằng chung mà ai cũng biết. Muốn làm cái gì có ý nghĩa hơn thì phải có kiến thức sâu hơn, phải tự học thì mới có được kiến thức ấy.

2. Con người biết tự học phải là người có ước mơ, hoài bão, có lí tưởng đóng góp cho cuộc sống.

– Đácuyn là nhà bác học vĩ đại. Việc tự học của ông gắn liền với hoài bão khoa học của ông.

– Có hoài bão, có mục đích, người ta mới có động cơ và phương hướng để tự học, tìm tòi, không học theo kiểu được chăng hay chớ, biết học có phương pháp.

– Có hoài bão, người ta mới biết kiên trì, bền bỉ tự học, có nghị lực vượt qua mọi khó khăn trở ngại để học tập. Đặc biệt là biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn, sáng tạo cái mới.

3. Muốn có kiến thức thật sự thì học sinh phải tự học ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

– Xác lập hoài bão, mục đích để định hướng tự học.

– Rèn luyện thói quen tự học.

– Chuẩn bị tinh thần để tự học suốt đời.

– Ngày nay điều kiện để tự học (sách, sách tra cứu, máy vi tính, mạng internet…) tốt hơn bao giờ hết và phải có nghị lực mới tận dụng được các điều kiện ấy.

III. Kết bài

Đácuyn đã phát biểu một kinh nghiệm quý báu của những con người vĩ đại. Ta hãy ra sức tự học để thành tài, lập nghiệp cho mình và đóng góp cho đất nước.