Dàn ý chứng minh nhận định: Thơ Nguyễn Trãi không chỉ thể hiện một tầm vóc tư tưởng mà còn là một tâm hồn nhạy cảm rất giàu chất thơ trước đất nước, con người và thiên nhiên

Đánh giá bài viết

Dàn ý chứng minh nhận định: Thơ Nguyễn Trãi không chỉ thể hiện một tầm vóc tư tưởng mà còn là một tâm hồn nhạy cảm rất giàu chất thơ trước đất nước, con người và thiên nhiên

YÊU CẨU

Loading...

– Thể loại

Kiểu bài chứng minh văn học, cụ thể là chứng minh một nhận định về thơ văn của một tác giả theo định hướng.

Nội dung: Thơ Nguyễn Trãi thể hiện:

• Tầm vóc tư tưởng.
• Tâm hồn nhạy cảm trước đất nước, con người và thiên nhiên.

GỢl Ý

Nhận định (đề bài) gồm hai luận điểm. Luận điểm thứ nhất là phụ (không chỉ thể hiện một tầm vóc tư tưởng), luận điểm thứ hai là chính (một tâm hồn nhạy cảm rất giàu chất thơ…). Cho nên thân bài được triển khai như sau.

A. THƠ NGUYỄN TRÃI THỂ HIỆN MỘT TẦM VÓC TƯ TƯỞNG

Loading...

1. Tư tưởng nhân nghĩa (tham khảo đề 27).

2. Tư tướng yêu nước (tham khảo đề 33).

B. THƠ NGUYỄN TRÃI THỂ HIỆN MỘT TÂM HỒN NHẠY CẢM GIÀU CHẤT THƠ TRƯỚC ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN.

1. Rung cảm trước cảnh đẹp của đất nước (Núi Dục Thúy, Côn Sơn ca).

– Cảnh vật bình dị trong thơ Nguyễn Trãi (bó rau muống, giậu mồng tơi, cây chuối…).

– Cảnh vật dưới con mắt người nghệ sĩ ánh lên vẻ đẹp bất ngờ:

• Chè tiên tì ước ghin, nguyệt đeo về
• Thế giới đông nên ngọc một màu
• Tằm ươm lúc nhạc thuyền đầu bãi.

– Cảm xúc tinh tế:

Hái cúc, ương lan, hương bén áo,
Tìm mai, đạp nguyệt, tuyết xâm khăn.

– Sống hòa mình vào thiên nhiên, làm bạn với mây núi, với trăng, có lúc nhà thơ như lẫn vào nước, rêu, thông, trúc (Côn Sơn ca).

– Yêu nhân dân, lo cho cuộc sống người dân (Báo kính cảnh giới 43).

2. Tâm hồn nhạy cảm giàu chất thơ trước đất nước, con người và thiên nhiên cũng chính là tấm lòng yêu quê hương đất nước của nhà thơ Nguyễn Trãi.