Dàn ý phân tích sức sống của nhân dân Việt Nam trong ca dao

Dàn ý phân tích sức sống của nhân dân Việt Nam trong ca dao
5 (100%) 480 votes

Dàn ý phân tích sức sống của nhân dân Việt Nam trong ca dao

YÊU CẦU

Loading...

– Thể loại.

Kiểu bài phân tích văn học, cụ thể là phân tích một khía cạnh văn học dân gian theo định hướng.

– Nội dung.

Sức sống của nhân dân Việt Nam trong ca dao.

GỢI Ý.

Có thế giải thích, nêu biểu hiện và dẫn chứng (có phân tích dẫn chứng) sức sống của nhân dân ta theo hai nội dung sau:

A. SỨC SỐNG CỦA NHÂN DÂN

Tinh thần ca dao Việt Nam trước hết là một tinh thần ham sống, lạc quan, tin tưởng ở giống nòi, tin tưởng ờ thiên nhiên, tin tướng ở tương lai. Nó tiêu biểu cho sức sống bất diệt của dân tộc ta.

1. Một bộ phận của ca dao thể hiện tinh thần phản kháng của nhân dân ta đối với:

Loading...

– Các thế lực ngoại xâm.
– Bọn áp bức bóc lột.
– Bọn chuyên dựa vào thần quyền để mê hoặc, lừa dối nhân dân.
– Luân lí, lẻ giáo phong kiến khắc nghiệt.

2. Tinh thần lạc quan.

– Hi vọng bền vững, tin tưởng ở kết quả công việc mình làm.
– Ngay cả những khi thất bại, cuộc sống khốn khó đến cùng cực, vẫn tin tưởng, lạc quan.

B. DẪN CHỨNG

Sức sống của nhân dân ta được thể hiện sâu sắc trong tình yêu của người lao động. Đó là tình yêu thiên nhiên đất nước, yêu con người, vừa đằm thắm, vừa chân thật, trong trẻo, lành mạnh.

1. Yêu thiên nhiên, đất nước.

Ca dao ca ngợi thiên nhiên, ca ngợi quê hương rộng lớn, đất nước bao la. Những câu hát ấy cùng chứa đựng nỗi khao khát, niềm tự hào của con người muốn chinh phục thiên nhiên.

2. Yêu con người

– Tình yêu rất đằm thắm, dồi dào và chân thật, trong sáng, lành mạnh. Ta không thấy trong ca dao những câu ta tình yêu yếu đuối, tội lỗi. Người Việt Nam yêu để sống thêm hăng hái, tranh đấu được thêm vững bền chứ không phải yêu để đắm đuối trong tình yêu và lãng quên cuộc sống.

Nhớ thì man mác, buồn thực thấm thìa, nhưng không phai là cái buồn, tuyệt vọng, hoài nghi, chán nản. Trái lại, do là nỗi buồn lành mạnh, khoẻ khoắn – một nỗi buồn hồn hậu.