Phân tích bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến

Phân tích bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến Trong nền thơ ca dân tộc có nhiều bài...

Bình giảng bài thơ Xa ngắm thác núi Lư của Lí Bạch

Bình giảng bài thơ Xa ngắm thác núi Lư của Lí Bạch Tuy lớn hơn mười một tuổi, nhưng...

Phân tích bài thơ Tĩnh dạ tứ của Lí Bạch

Phân tích bài thơ Tĩnh dạ tứ của Lí Bạch Lí Bạch (701 – 762) là một trong...

Bình giảng bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh của Lí Bạch

Bình giảng bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh của Lí Bạch Lí Bạch quê ở Cam...

Cảm nhận về bài thơ Nguyệt cầm của Xuân Diệu

Cảm nhận về bài thơ Nguyệt cầm của Xuân Diệu Sinh thời, Xuân Diệu từng viết: Tôi có...

Bình luận câu lục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Bình luận câu lục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Đạo lý của dân tộc ta đề cao...

Suy nghĩ về câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công

Suy nghĩ về câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công Câu tục ngữ “Thất bại...

Phân tích bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Hồ Chí Minh

Phân tích bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Hồ Chí Minh Sau chiến...

Cảm nhận của em về bài Đức tính giản dị của Bác Hồ của Phạm Văn Đồng

Cảm nhận của em về bài Đức tính giản dị của Bác Hồ của Phạm Văn Đồng Ngày 19/5/1970,...

Phân tích bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt của Đặng Thai Mai

Phân tích bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt của Đặng Thai Mai Văn bản “Sự giàu...