Phân tích bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh

Phân tích bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh Xuân Quỳnh (1942-1988) nổi tiếng với...

Phân tích tâm trạng và ý nghĩ của người mẹ trong bài Cổng trường mở ra của Lý Lan

Phân tích tâm trạng và ý nghĩ của người mẹ trong bài Cổng trường mở ra của...

Cảm nhận về bài tuỳ bút Mùa xuân của tôi của nhà văn Vũ Bằng

Cảm nhận về bài tuỳ bút Mùa xuân của tôi của nhà văn Vũ Bằng “Mùa...

Cảm nhận về bài tùy bút Sài Gòn tôi yêu của Minh Hương

Cảm nhận về bài tùy bút Sài Gòn tôi yêu của Minh Hương “Sài...

Cảm nhận của em về bài Ca Huế trên sông Hương của Hà Ánh Minh

Cảm nhận của em về bài Ca Huế trên sông Hương của Hà Ánh Minh “Ca Huế trên...

Chứng minh trong thơ của Bác đầy trăng

Chứng minh trong thơ của Bác đầy trăng Ngoài tập “Nhật kí trong tù”, Hồ Chí...

Phân tích bài thơ Đi thuyền trên sông Đáy của Hồ Chí Minh

Phân tích bài thơ Đi thuyền trên sông Đáy của Hồ Chí Minh Thế là cuộc...

Phân tích bài thơ Nguyên tiêu (Rằm tháng giêng) của Hồ Chí Minh

Phân tích bài thơ Nguyên tiêu (Rằm tháng giêng) của Hồ Chí Minh...

Phân tích bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

Phân tích bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh “Cảnh khuya” là một trong những...

Phân tích hương vị cốm qua bài Một thứ quà của lúa non: Cốm của nhà văn Thạch Lam

Phân tích hương vị cốm qua bài Một thứ quà của lúa non: Cốm của nhà văn Thạch...