Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

Câu 1 (trang 165 sgk Tiếng Việt 5): Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

Loading...

Trả lời:

Học sinh tự viết.

Câu 2 (trang 166 sgk Tiếng Việt 5): a. Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần:

Con ra tiền tuyến xa xôi

Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền

Tố Hữu

Mô hình cấu tạo vần

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

Loading...

b. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên.

Trả lời:

a.

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

b. xôi – đôi