Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Âm thanh thành phố

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Âm thanh thành phố

Câu 1 (trang 147 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những chữ viết hoa trong bài chính tả.

Loading...

Trả lời:

Những chữ viết hoa trong bài chính tả là: Cẩm Phả, Hà Nội, Hải, Ánh trăng, Bét-tô-ven.

Câu 2 (trang 147 sgk Tiếng Việt 3): Tìm 5 từ có vần ui, 5 từ có vần uôi.

Trả lời:

– 5 từ có vần ui: cúi, chui, bụi bặm, lúi húi, củi.

– 5 từ có vần uôi: xuôi, suối, chuôi dao, đuôi, muỗi.

Loading...

Câu 3 (trang 147 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ:

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r có nghĩa như sau:

– Có những nét gần như nhau → giống

– Phần còn lại của cây lúa sau khi gặt → rạ

– Truyền kiến thức kinh nghiệm cho người khác → dạy

b) Chứa tiếng có vần ăt hoặc ăc có nghĩa như sau:

– Ngược với phương Nam → Bắc

– Bấm đứt ngọn rau, hoa lá bằng 2 đầu ngón tay → ngắt

– Trái với rỗng → đặc.