Home Bài soạn Tiểu họcSoạn văn lớp 5 Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Bầm ơi

Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Bầm ơi

by Thanh Hoa
24 views

Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Bầm ơi

Câu 1 (trang 137 sgk Tiếng Việt 5): Nhớ – viết: Bầm ơi (từ đầu đến tái tê lòng bầm.)

Trả lời:

Học sinh tự nhớ lại và viết.

Câu 2 (trang 137 sgk Tiếng Việt 5): Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo ứng với các ô trong bảng:

Tên cơ quan, đơn vị Bộ phận thứ nhất Bộ phận thứ hai Bộ phận thứ ba
a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn
b) Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết
c) Công ti Dầu khí Biển Đông

Trả lời:

Tên cơ quan, đơn vị Bộ phận thứ nhất Bộ phận thứ hai Bộ phận thứ ba
a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn Trường Tiểu học Bế Văn Đàn
b) Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết
c) Công ti Dầu khí Biển Đông Công ti Dầu khí Biển Đông

Câu 3 (trang 138 sgk Tiếng Việt 5): Viết tên các cơ quan, đơn vị sau đây cho đúng.

Trả lời:

Nhà hát Tuổi Trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục.

Trường Mầm non Sao Mai.

Xem thêm:  Soạn bài: Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ năm bốn) của Ngô gia văn phái

Có thể bạn thích

Leave a Comment