Home Bài soạn Tiểu họcSoạn văn lớp 5 Soạn văn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị, hợp tác

Soạn văn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị, hợp tác

by Thanh Hoa
16 views

Soạn văn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị, hợp tác

Câu 1 (trang 56 sgk Tiếng Việt 5): Xếp những từ có tiếng hữu cho dưới đây thành hai nhóm a và b.

Loading...

Hữu nghị, hữu hiệu, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích, hữu hảo, bằng hữu, hữu dụng.

a. Hữu có nghĩa là bạn bè.  M: hữu nghị.

b. Hữu có nghĩa là có.  M: hữu ích.

Trả lời:

a. Hữu có nghĩa là bạn bè: hữu nghị, chiến hữu, thân hữu, hữu hảo, bằng hữu.

b. Hữu có nghĩa là có: hữu hiệu, hữu tình, hữu ích, hữu dụng.

Câu 2 (trang 56 sgk Tiếng Việt 5): Xếp các từ có tiếng hợp cho dưới đây thành hai nhóm a và b:

hợp tình, hợp tác, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, thích hợp.

a) Hợp có nghĩa là "gộp lại" (thành lớn hơn). M: hợp tác.

b) Hợp có nghĩa là "đúng với yêu cầu, đòi hỏi… nào đó". M: thích hợp.

Loading...

Trả lời:

Nhóm a: hợp tác, hợp nhất, hợp lực.

Nhóm b: hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí, thích hợp.

Câu 3 (trang 56 sgk Tiếng Việt 5): Đặt một câu với một từ ở bài tập 1 và một câu với một từ ở bài tập 2.

Trả lời:

– Loại thuốc trị ho của bác sĩ cho thật là hữu hiệu.

– Để có bài tập làm văn hay, em phải dùng từ ngữ thích hợp cho từng câu văn.

Câu 4 (trang 56 sgk Tiếng Việt 5): Đặt câu với một trong những thành ngữ dưới đây:

a) Bốn biển một nhà.

b) Kề vai sát cánh.

c) Chung lưng đấu sức.

Trả lời:

– Tất cả thiếu nhi trên toàn thế giới đều là anh em bốn biển một nhà.

– Bác Năm và bố luôn kề vai sát cánh trong kinh doanh.

– Các chú bộ đội cùng chung lưng đấu cật vượt qua thử thách, gian khổ trên khắp chiến trường.

Xem thêm:  Nội dung của văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ

Có thể bạn thích

Leave a Comment