Home Bài soạn Tiểu họcSoạn văn lớp 5 Soạn văn bài: Tập đọc: Cái gì quý nhất?

Soạn văn bài: Tập đọc: Cái gì quý nhất?

by Thanh Hoa
17 views

Soạn văn bài: Tập đọc: Cái gì quý nhất?

Câu 1 (trang 86 sgk Tiếng Việt 5): Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì?

Loading...

Trả lời:

Theo Hùng, cái quý nhất là lúa gạo.

Theo Quý, cái quý nhất trên đời là vàng.

Theo Nam, cái quý nhất trên đời là thì giờ.

Câu 2 (trang 86 sgk Tiếng Việt 5): Mỗi bạn đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình?

Trả lời:

Hùng: Không có ai sống được mà không cần ăn.

Quý: Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo.

Nam: Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

Loading...

Câu 3 (trang 86 sgk Tiếng Việt 5): Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới quý nhất?

Trả lời:

Vì thầy giáo cho rằng: không có người lao động thì không có lúa gạo, không có vàng bạc, nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có, và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị.

Câu 4 (trang 86 sgk Tiếng Việt 5): Chọn tên gọi khác cho bài văn và nêu lí do tại sao em chọn tên gọi đó.

Trả lời:

– Có thể đặt tên là "Con người là quý nhất", vì cuộc tranh luận cuối cùng đưa ra kết luận đó.

– Cũng có thể đặt tên là "Ai là người có lí", vì mỗi bạn nhỏ trong cuộc tranh luận của mình đều đưa ra những lí lẽ hết sức thú vị.

Xem thêm:  Cảm nhận hình tượng người lính trong bài thơ Tây tiến

Có thể bạn thích

Leave a Comment