Soạn văn bài Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Đánh giá bài viết

Soạn văn bài Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Câu 1 (trang 117 sgk Tiếng Việt 3): Mè hoa sông ở đâu?

Loading...

Trả lời:

Mè hoa sống ở trong ruộng rộng, dưới ao sâu, trong đià con, đìa cạn.

Câu 2 (trang 117 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ ngữ tả mè hoa bơi lượn?

Trả lời:

Các từ ngữ tả mè hoa bơi lượn dưới nước:

Ùa ra giỡn nước

Chị bơi đi trước

Em lươn theo sau

Câu 3 (trang 117 sgk Tiếng Việt 3): Xung quanh mè hoa còn có con vật nào? Đặc điểm chung của chúng?

Loading...

Trả lời:

Xung quanh mè hoa còn có cá chép, tôm tép, cua, cá cờ. Các câu thơ sau nói lên đặc điểm của mỗi loài:

Cá mè ăn nổi

Cá chép ăn chìm

Con tép lim dim

Trong chùm rễ cỏ

Con cua áo đỏ

Cắt cỏ trên bờ

Con cá múa cờ

Câu 4 (trang 117 sgk Tiếng Việt 3): Chỉ ra hình ảnh nhân hoá mà em thích:

Trả lời:

Em thích các hình ảnh nhân hoá sau:

– Gọi chúng gọi bạn Đắp đập be bờ Quăng đó, quăng lờ Cắm cờ lá chuối

– Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ

– Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ

– Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp