Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 4

Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 4
5 (100%) 480 votes

Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 4

Câu 1 (trang 96 sgk Tiếng Việt 5): Trao đổi trong nhóm để lập bảng từ ngữ về các chủ điểm đã học theo mẫu.

Loading...
Loading...

Trả lời:

Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì I   Tiết 4

Câu 2 (trang 97 sgk Tiếng Việt 5): Tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với mỗi từ trong bảng.

Trả lời:

Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì I   Tiết 4